štvrtok 18 okt 2018

Cenník web stránok

Základná inštalácia web stránky (systém Joomla)
    Služba   Popis služby
  Konzultácia   Konzultácia so zákazníkom na nájdenie riešenia jeho internetovej prezentácie.  
  Inštalácia vybranej šablóny (templatu)   Základné nainštalovanie - nakonfigurovanie systému, nastavenie jazykovej mutácie, vytvorenie užívateľských kont.  
  Úprava šablóny   Výber šablóny podľa zákazníka z preddefinovaného zoznamu šablón.  
  Vytvorenie štruktúry stránky  
  • Konfigurácia vzhľadu šablóny, umiestnenie modulov do pozícií,
  • vytvorenie menu na stránke,
  • výmena loga,
  • výmena obrázkov (max 5 vybraných obrázkov).
 
        5 položiek menu a maximálne 5 sekcií a kategórií.  
    Naplnenie stránok   Maximálne 7 stránok v maximálnom rozsahu 1 normovanej strany na 1 stránku. Text bude naplnený z textu dodaného zákazníkom.  
    Vytvorenie kontaktného formulára   Nakonfigurovanie kontaktného formuláru pomocou Joomla! kontaktného komponentu.  
    Zaškolenie   Ukážka práce s úpravou obsahu a zodpovedanie otázok zákazníka. Jedno stretnutie v maximálnej dĺžke 2 hodiny.  
          Cena:
          299,-€
Vytvorenie stránky prestavbou starej stránky
    Služba   Popis služby Cena
    Odzáholovanie starej stránky   Pre možnosť vrátiť sa k starej stránke. 10,-€
    Inštalácia Joomla!   Inštalácia zahŕňa služby zahrnuté v Základná inštalácia Joomla! 299,-€
    Hodinové práce   Ceny sa týkajú prác nad rámec služieb poskytovaných v Základná inštalácia Joomla! 20€/1hod.
           

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.